Huisregels KC Noord-West Veluwe

Bij aanmelding

 • Cursussen gaan van start bij minimaal 4 aanmeldingen.

Voorafgaande aan uw les

 • Bij verhindering graag uw instructeur op de hoogte stellen, liefst vooraf anders achteraf.
 • Indien u drie keer afwezig geweest bent, vervalt uw cursusplaats. Er zal géén restitutie van lesgeld plaatsvinden.
 • Wilt u uw auto niet parkeren aan de kant van ‘Ons Huis’? Met name op dinsdagavond heeft ‘Ons Huis’ deze parkeerruimte zelf nodig.
 • Wilt u uw auto zodanig parkeren dat de ingang van het veld vrij blijft. In geval van calamiteiten moet de brandweer/ambulance het veld op kunnen.
 • Graag minimaal 5 minuten voor aanvang van de les op het veld aanwezig zijn. Volgt u agility of hoopers, kom dan 15 minuten eerder in verband met eventueel op- of ombouwen.
 • Laat uw hond vlak voor de les niet eten en niet teveel drinken.
 • Laat uw hond eerst goed uit voordat u naar de club komt; de parkeerplaats en het weiland naast het trainingsveld zijn geen uitlaatplaatsen.
 • Is uw teefje loops, overleg eerst  met uw instructeur of het raadzaam is om te komen.

 

Op het trainingsveld

 • Uw hond mag niet plassen of zijn behoefte doen op het trainingsveld.
 • Uitwerpselen van uw hond op het trainingsveld of parkeerplaats dient u direct op te ruimen. Plast uw hond tegen materiaal aan, dan dient u dit met een emmer water weg te spoelen.
 • Indien uw hond langs de kant van het veld ligt, wilt u er dan op letten dat hij stil en rustig blijft?
 • Roken en drinken tijdens de training is niet toegestaan.
 • Wij verzoeken u uw mobiele telefoon tijdens de training uit te zetten.
 • Alle honden blijven zowel in de kantine als op het veld te allen tijde aangelijnd, tenzij uw instructeur u verzoekt de hond los te maken.
 • Alle honden dienen te allen tijde onder toezicht van een volwassen geleider te staan. Is dit niet mogelijk, dan dient u uw hond in uw auto te plaatsen.
 • Honden mogen niet vastgebonden worden aan materiaal (karren en dergelijke); alleen aan de daarvoor bestemde paaltjes.
 • Loopse teefjes zijn in principe en na overleg met de instructeur welkom in de les, maar moeten dan wel een loopsheidbroekje aanhebben om druppelen op veld / toestellen te voorkomen.
  Mocht de loopsheid te verstorend werken op het gedrag van de aanwezige reuen, dan mag de instructeur u vragen tijdelijk zonder uw hond aan de lessen deel te nemen.

 

In de kantine

 • Honden mogen niet vastgebonden worden aan meubilair, verwarming of iets dergelijks.
 • Voor alle honden geldt: vier voeten op de vloer! Dus niet op schoot, tafel of stoel.
 • Blaffen, uitvallen, fixeren en dergelijke is niet gewenst. Laat uw hond in de auto als u weet dat uw hond dit doet.

 

Algemeen

 • Een ieder is persoonlijk aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of eventuele schade door u of uw hond aan derden toegebracht, voor, tijdens en/of na de les. Kijk uw W.A.-polis erop na of informeer een en ander bij uw verzekeringsadviseur
 • Medewerkers van de KC zijn gerechtigd om u te wijzen op deze regels en om uw hond de toegang tot de kantine te ontzeggen.

 

Bestuur KC Noord-West Veluwe

 

Ga naar boven