Inloggen

X

KC info-telefoon, tel 06 3875 3357

Groep honden

Huisregels KC Noord-West Veluwe

Bij aanmelding

 • Cursussen gaan van start bij minimaal 4 aanmeldingen.

Voorafgaande aan uw les

 • Bij verhindering graag jouw instructeur op de hoogte stellen, liefst vooraf anders achteraf.
 • Indien je drie keer afwezig geweest bent, vervalt jouw cursusplaats. Er zal géén restitutie van lesgeld plaatsvinden.
 • Wil je je auto niet parkeren aan de kant van ‘Ons Huis’? Met name op dinsdagavond heeft ‘Ons Huis’ deze parkeerruimte zelf nodig.
 • Wil je je auto zodanig parkeren dat de ingang van het veld vrij blijft? In geval van calamiteiten moet de brandweer/ambulance het veld op kunnen.
 • Graag minimaal 5 minuten voor aanvang van de les op het veld aanwezig zijn. Volg je agility of hoopers, kom dan 15 minuten eerder in verband met op- of ombouwen.
 • Laat je hond vlak voor de les niet eten en niet teveel drinken.
 • Laat je hond eerst goed uit voordat je naar de club komt; de parkeerplaats en het weiland naast het trainingsveld zijn geen uitlaatplaatsen.

Op het trainingsveld

 • De hond mag niet plassen of zijn behoefte doen op het trainingsveld.
 • Uitwerpselen van jouw hond op het trainingsveld of parkeerplaats dien je direct op te ruimen. Plast jouw hond tegen materiaal aan, spoel dit dan direct weg met een emmer water weg.
 • Als je hond langs de kant van het veld ligt, zorg er dan voor dat hij stil en rustig blijft. Lukt dat niet, breng je hond dan naar de auto of schakel iemand in die je kan helpen.
 • Roken en drinken tijdens de training is niet toegestaan.
 • Wij verzoeken je om je mobiele telefoon tijdens de training uit te zetten.
 • Alle honden blijven zowel in de kantine als op het veld te allen tijde aangelijnd, tenzij de instructeur je vraagt de hond los te maken.
 • Alle honden dienen te allen tijde onder toezicht van een volwassen geleider te staan. Is dit niet mogelijk, plaats je hond dan in de auto
 • Honden mogen niet vastgebonden worden aan materiaal (karren en dergelijke); alleen aan de daarvoor bestemde paaltjes.
 • Loopse teefjes zijn in principe en na overleg met de instructeur welkom in de les, maar moeten dan wel een loopsheidbroekje aanhebben om druppelen op veld / toestellen te voorkomen.
  Mocht de loopsheid te verstorend werken op het gedrag van de aanwezige reuen, dan mag de instructeur jou vragen tijdelijk zonder je hond aan de lessen deel te nemen.

In de kantine

 • Honden mogen niet vastgebonden worden aan meubilair, verwarming of iets dergelijks.
 • Voor alle honden geldt: vier voeten op de vloer! Dus niet op schoot, tafel of stoel.
 • Blaffen, uitvallen, fixeren en dergelijke is niet gewenst. Laat je hond in de auto als je weet dat hij / zij dit doet.

 Algemeen

 • Een ieder is persoonlijk aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of eventuele schade door jou of jouw  hond aan derden toegebracht, voor, tijdens en/of na de les. Kijk je W.A.-polis erop na of informeer een en ander bij jouw verzekeringsadviseur
 • Medewerkers van de KC zijn gerechtigd om jou te wijzen op deze regels en om jouw hond de toegang tot de kantine te ontzeggen.

Restitutieregeling (Wat en hoeveel wordt er gerestitueerd?)

Als op initiatief van de Kynologenclub een cursus afgezegd wordt voordat deze van start is gegaan, volgt restitutie van alle kosten.
Bij afzegging door de cursist geldt:

 • contributie lidmaatschap lopende jaar wordt nooit gerestitueerd;
 • er wordt altijd een bedrag van 15,- administratiekosten gerekend;
 • tot 4 weken voor aanvang van een cursus: restitutie 100% lesgeld
 • tot 2 weken voor aanvang van een cursus: restitutie 50% lesgeld
 • minder dan twee weken voor aanvang van een cursus: restitutie 0% lesgeld

Bij afzeggen inschrijving door cursist wegens ernstige blessure of overlijden hond geldt:

 • gedurende de eerste lesperiode van drie lessen: restitutie 50% lesgeld;
 • afzeggen vanaf 4e les of later: geen restitutie lesgeld

In uitzonderlijke omstandigheden beslist het bestuur over eventuele restitutie van het betaalde lesgeld.

 Bestuur KC Noord-West Veluwe